Name↑ HP  MP  AP  Gil  Boss 
Achelous 5100 85 730 420 No
Adamantoise 54400 40 12500 2200 No
Aerouge 200 220 92 144 No
Ahriman 2800 400 2200 650 No
Alcyone 430 42 310 240 No
Anacondaur 5800 70 1380 750 No
Aqua Flan 2025 1 240 340 No
Bandersnatch 1800 75 820 880 No
Barbatos 95000 480 17500 1550 No
Bashura 17000 5 1860 730 No
Basilisk 2025 20 140 125 No
Bat Eye 380 280 240 320 No
Behemoth 23000 480 6540 1350 No
Behemoth King 67500 700 16800 1850 No
Bite Bug 200 10 40 62 No
Black Element 7600 500 3150 1040 No
Blue Element 1500 220 240 180 No
Bomb 850 30 22 70 No
Buer 230 250 92 132 No
Bunyip 400 15 48 97 No
Cactuar 800 1 8000 1500 No
Cave Iguion 550 1 240 300 No
Chimera 5250 130 1220 970 No
Chimera Brain 9800 250 1200 1000 No
Coeurl 6000 480 1300 1100 No
Condor 95 15 2 12 No
Dark Element 1800 280 810 520 No
Dark Flan 12800 250 3750 1080 No
Defender 1200 1 2700 1300 No
Defender Z 42300 1 6000 2400 No
Demonolith 45000 1 6000 2400 No
Dingo 125 10 2 15 No
Dinonix 140 25 9 27 No
Dual Horn 1875 18 42 105 No
Epaaj 8700 25 970 950 No
Evil Eye 310 300 300 205 No
Exoray 7400 300 2400 840 No
Fallen Monk 3300 1 1200 540 No
Fallen Monk (Flamethrower) 3300 1 1200 540 No
Flame Flan 1500 220 480 448 No
Floating Death 6700 520 7100 1265 No
Floating Eye 140 200 21 44 No
Funguar 540 60 44 42 No
Gandarewa 148 160 32 62 No
Garm 240 35 48 88 No
Garuda 1400 50 8 30 No
Garuda (Luca) 1800 10 28 0 No
Gemini (A) 36000 1 7800 1111 No
Gemini (B) 36000 1 7800 1111 No
Ghost 9999 350 1450 810 No
Gold Element 1200 180 92 107 No
Grat 4000 25 980 520 No
Great Malboro 64000 1 21000 1900 No
Grenade 7500 63 1350 540 No
Grendel 9500 62 2600 730 No
Guado Guardian 1200 330 290 480 No
Guado Guardian (II) 2000 10 290 300 No
Guado Guardian (III) 2600 600 540 380 No
Halma 13000 1 5300 1030 No
Ice Flan 1350 160 300 188 No
Iguion 370 70 240 138 No
Imp 880 300 770 610 No
Ipiria 180 35 24 46 No
Iron Giant 3600 1 800 600 No
Killer Bee 110 5 9 23 No
Kusariqqu 445 31 92 112 No
Lamashtu 275 21 32 72 No
Land Worm 80000 160 22000 2200 No
Larva 1498 1000 262 330 No
Machea 18000 59 8300 1450 No
Maelspike 10000 35 600 330 No
Mafdet 710 25 300 172 No
Magic Urn 999999 9999 0 0 No
Malboro 27000 1 2200 1500 No
Mandragora 31000 120 6230 1200 No
Master Coeurl 13000 540 6500 2030 No
Master Tonberry 48000 1 20000 2400 No
Maze Larva 2222 1111 1850 620 No
Mech Defender 8700 1 950 880 No
Mech Guard 1280 1 310 600 No
Mech Gunner 2800 1 540 800 No
Mech Hunter 5500 1 820 673 No
Mech Leader 3700 1 830 530 No
Mech Scouter 2750 1 480 384 No
Melusine 265 65 92 108 No
Mi'ihen Fang 160 20 20 33 No
Mimic (A) 40000 10 0 50000 No
Mimic (B) 40000 10 0 50000 No
Mimic (C) 60000 10 0 50000 No
Mimic (D) 40000 10 0 50000 No
Murussu 580 20 240 165 No
Mushussu 680 38 310 270 No
Nebiros 700 65 480 320 No
Nidhogg 2000 46 810 602 No
Ochu 7200 35 180 520 No
Octopus 4500 1 700 220 No
Ogre 9400 3 1080 980 No
Phlegyas 1680 50 650 410 No
Piranha 50 1 1 2 No
Puraboros 20000 180 3200 970 No
Qactuar 500 1 350 1500 No
Ragora 780 15 20 48 No
Raldo 240 10 20 42 No
Raptor 200 45 32 48 No
Red Element 450 130 32 55 No
Remora 3000 22 830 535 No
Sahagin 100 5 0 0 No
Sahagin (II) 1380 20 200 180 No
Sahagin (III) 380 20 560 200 No
Sahagin Chief 170 5 2 20 No
Sand Wolf 450 55 310 225 No
Sandragora 12750 3 540 336 No
Sandworm 45000 100 2000 1000 No
Shred 1950 30 480 368 No
Simurgh 200 27 48 73 No
Sinscale 100 ? 0 0 No
Sinscale (II) 100 ? 2 24 No
Sinscale (III) 200 ? 2 22 No
Skoll 1000 60 480 420 No
Snow Flan 600 120 48 93 No
Snow Wolf 400 50 300 192 No
Spirit 10000 700 4300 1300 No
Splasher 200 2 140 100 No
Swamp Mafdet 850 1 0 0 No
Thorn 4080 120 830 530 No
Thunder Flan 450 50 24 50 No
Tonberry 13500 1 6500 2000 No
Valaha 8700 29 1320 720 No
Varuna 56000 1 19500 1780 No
Vouivre 255 1 14 50 No
Warrior Monk 1400 20 420 460 No
Warrior Monk (Flamethrower) 1400 20 420 460 No
Wasp 360 30 240 142 No
Water Flan 315 30 2 18 No
White Element 390 120 20 48 No
Worker 300 1 7 85 No
Wraith 22222 3500 3100 1070 No
Xiphos 2700 5 520 220 No
YAT-97 3700 1 3200 1080 No
YAT-99 2700 1 1870 1300 No
YKT-11 6200 1 3200 1080 No
YKT-63 4200 1 1870 1300 No
Yellow Element 300 100 9 33 No
Yowie 900 95 810 480 No
Zaurus 7850 1 5000 950 No
Zu 12000 50 1200 1200 No